page-title-bg

HAKKIMDA

Özgeçmiş

Berfin Kahraman

Özgeçmiş

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2002 yılında mezun olup, 2003 yılında Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan 2008 yılında Çene Cerrahisi Uzmanlık ünvanını aldı. Bu süreler içerisinde kendine ait özel kliniğinde aktif olarak çalışmalarını yürüttü.
Dr B. KAHRAMAN BOĞATEKİN’nin klinik çalışmaları Oral Cerrahi, İmplantoloji, Fraktür (Çene Kırığı) ve Çene Yüz Cerrahisi üzerine yoğunlaşmıştır.
Çeşitli tarihlerde ’’İmplantoloji’’ ve ’’Ortognatik Cerrahi Planlama ve Teknikler’’ konularında Amerika’da eğitim gördü. Pekçok Ulusal ve uluslararası kongreye ve eğitim seminerlerine katılımı olmuştur.
Aktif klinik işletme süresince sayısız cerrahi vakalar alındı

Eğitim

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Uzmanlık Alanları

• İmplant Cerrahisi
• Benign karakterli tümöral vakalar
• Fraktürler (Kırık vakaları)
• Kist Operasyonları
• Sinüsplastiler
• Osteotomi vakaları
• Alveoloplastiler
Ve daha birçok Oral Cerrahi vakalar…